ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม วันบุรพาจารย์

ปฏิบัติธรรมวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม

ในงาน วันบุรพาจารย์

ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร

(บุญเรือง สารโท)

อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม

วันที่ ๖ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒


เนื่องด้วย วันที่ ๑๔ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม

ในการนี้ คณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณ ได้ร่วมใจกันจัดงานวันบุรพาจารย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเดชพระคุณท่าน และจัดให้มีการปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาแด่พระเดชพระคุณท่านด้วย

จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร ได้ร่วมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลถวายพระเดชพระคุณท่านโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๖ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒