วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ประกาศ ยกเลิกงานวันชาตกาลครบ ๘๗ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ประกาศยกเลิก

งานปฏิบัติธรรม-เข้าปริวาสกรรม

งานวันชาตกาลครบ ๘๗ ปี

พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

วันที่ ๒๓ มี.ค. – ๑ เม.ย. ๒๕๖๓


เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ ๒๐๑๙ หรือ COVID-19