วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

พระคาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ

พระคาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ

        อิมัส๎มิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ  ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา   ราชะเสมาณาเขตเต สะมันตา  สะตะโยชะนะ-สะตะสะหัสสานิ   พุทธะชาละปะริกเขตเต   รักขันตุ   สุรักขันตุ.

หมายเหตุ : เที่ยวต่อไปให้เปลี่ยน พุทธะชาละปะริกเขตเต เป็น ธัมมะชาละปะริกเขตเต – ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต สังฆะชาละปะริกเขตเต  นอกนั้นเหมือนกันหมด