วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย

คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย

 (ในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉันท์ และพระราชพิธีอื่น)

        พุทโธ  สัพพัญญุตะญาโณ  ธัมโม  โลกุตตะโร  วะโร

สังโฆ  มัคคะผะลัฏโฐ  จะ        อิจเจตัง  ระตะนัตตะยัง

เอตัสสะ  อานุภาเวนะ            สัพพะทุกขา  อุปัททะวา

อันตะรายา  จะ  นัสสันตุ         สัพพะโสตถี  ภะวันตุ  เต.