วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

คาถาชนะมาร

คาถาชนะมาร

(หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ      ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ        ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ฯ