บทสวดเคารพคุณครูอาจารย์ (สรภัญญะ)

บทสวดเคารพคุณครูอาจารย์ (สรภัญญะ)

      ปาเจราจะริยา  โหนติ      คุณุตตะรานุสาสกา

ปัญญาวุฑฒิ  กะเรเต  เต        ทินโนวาเท  นะมามิหัง.

      อนึ่งข้าขอคำนับน้อม       ต่อพระครูผู้การุณ

โอบเอื้อและเจือจุน                อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

      ยัง บ่ ทราบก็ได้ทราบ       ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน

ชี้แจงและแบ่งปัน                 ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน

      จิตมากด้วยเมตตา          และกรุณา บ่ เอียงเอน

เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์       ให้ฉลาดและแหลมคม

      ขจัดเขลาบรรเทาโม-       หะจิตมืดที่งุนงง

กังขา  ณ  อารมณ์                ก็สว่างกระจ่างใจ

      คุณส่วนนี้ควรนับ           ถือว่าเลิศ ณ  แดนไตร

ควรนึกและตรึกใน                จิตน้อมนิยมชม…