คำกล่าวอัญเชิญเทวดามาฟังธรรม

คำกล่าวอัญเชิญเทวดามาฟังธรรม

       ข้าขออาราธนา ยังเทพาทั้งหลายนั้น องค์ใดเฝ้าได้รักษา ทั่วทั้งโลกโลกา ในวัดวาและศาสนา  ทั้งภูผาและห่อมห้วย  ทั้งต้นกล้วยและแนวเขา  ทุกแถบเถาว์และเถื่อนถ้ำ  ทุกหนองน้ำและวังปลา ในศาลาและขอบเขต  ในนิเวศและสถาน  ในวิมานและปราสาท  ในอากาศและเวหา  ทั้งคงคาแม่น้ำใหญ่  เทพดาพระองค์ใด มีใจใสด้วยศรัทธา จงเสด็จเข้ามาฟัง  ยังพระสัทธรรมเทศนา  ตามกาลตามเวลา  ด้วยฝูงข้าทั้งหลายเทอญฯ

———————–