คำอธิษฐานเข้าพรรษา

คำอธิษฐานเข้าพรรษา

อิมัสมิง  อาวาเส  อิมัง  เตมาสัง  วัสสัง  อุเปมิ (ว่า ๓ จบ)

“ข้าพเจ้าขอจำพรรษาในอาวาสนี้ตลอด ๓ เดือน”

(ไม่ไปค้างคืนที่อื่นตลอด ๓ เดือน)

———————–