คำอนุโมทนากฐิน

คำอนุโมทนากฐิน

        “อัตถะตัง  อาวุโส  สังฆัสสะ  กะฐินัง,  ธัมมิโก  กะฐินัตถาโร   อะนุโมทะถะ”   (๓ หน)   นี้สำหรับท่านผู้ครองกฐินมีพรรษาแก่กว่าภิกษุทั้งปวง   ถ้ามีภิกษุอื่นที่มีพรรษามากกว่าท่านผู้ครองกฐินอยู่ในที่นั้น ให้เปลี่ยนคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต  แล้วให้พระสงฆ์ทั้งปวงเปล่งอนุโมทนาต่อไปว่า

        “อัตถะตัง  ภันเต  สังฆัสสะ  กะฐินัง,  ธัมมิโก  กะฐินัตถาโร, อะนุโมทามะ”   (๓ หน)   นี้สำหรับผู้อ่อนพรรษากว่าท่านผู้ครองกฐินกล่าว  ถ้ามีภิกษุที่แก่พรรษากว่าท่านผู้ครองกฐินอยู่ในที่นั้นกี่รูปก็ตาม ให้ผู้แก่เหล่านั้น เปลี่ยนคำว่า  ภันเต  เป็น อาวุโส  หรือจะให้ว่าพร้อมกันเฉพาะผู้แก่เสียคราวหนึ่งก่อน ๓ จบ แล้วจึงให้ผู้อ่อนกว่าว่าอีกคราวหนึ่ง ๓ จบ ก็ได้.