วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

คำลาของถวาย

คำลาของถวาย

เสสัง  มังคะลัง  ยาจามิ

ข้าพเจ้าขอสิ่งอันเป็นมงคลที่เหลือ.

———————–