อานิสงส์ของการสวดมนต์

อานิสงส์ของการสวดมนต์

        ๑.  ไล่ความขี้เกียจ  ขณะสวดมนต์  อารมณ์เบื่อ  เซื่องซึม  ง่วงนอน  เกียจคร้านจะหมดไป  เกิดความชุ่มชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น

        ๒.  ตัดความเห็นแก่ตัว  เพราะขณะนั้นอารมณ์ของเราไปหน่วงอยู่ที่การสวด ไม่ได้คิดถึงตัวเอง  ความโลภ  โกรธ  หลง  จึงมิได้กร้ำกรายเข้าสู่วาระจิต

        ๓.  ได้ปัญญา  การสวดมนต์โดยรู้คำแปล  รู้ความหมาย  ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้แทนที่จะสวดแจ้วๆเหมือนนกแก้วนกขุนทองโดยไม่รู้อะไรเลย  เป็นเหตุให้ถูกค่อนว่าทำอะไรโง่ๆ

        ๔.  จิตเป็นสมาธิ  เพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ มิฉะนั้นจะสวดผิด  ได้หน้าลืมหลัง  เมื่อจิตใจเป็นสมาธิ  ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตจะเกิดขึ้น

        ๕.  ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า  เพราะขณะนั้นผู้สวดมีกายวาจาปกติ  (เป็นศีล) มีใจ แน่วแน่  (เป็นสมาธิ)  มีความรู้สึกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า (มีปัญญา)  เท่ากับได้เฝ้าพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติบูชาครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

———————–