อานิสงส์ของการเจริญเมตตา

อานิสงส์ของการเจริญเมตตา

      ๑.  นอนหลับเป็นสุข                   

      ๒.  ตื่นขึ้นก็เป็นสุข                            

       ๓.  ไม่ฝันร้าย                           

      ๔.  เป็นที่รักของมนุษย์                 

      ๕.  แม้อมนุษย์ก็รัก                           

      ๖.  ทั้งเทวดาก็รักษา                         

      ๗.  ไฟ ยาพิษ ศัตราวุธย่อมไม่ถูกต้องได้

      ๘.  มีจิตเป็นสมาธิเร็ว

      ๙.  ผิวหน้าเปล่งปลั่ง ผิวพรรณผ่องใส

      ๑๐. เวลาตายก็มีสติ (ไม่หลงตาย)

      ๑๑. เมื่อยังไม่ได้บรรลุธรรมที่ยิ่ง ย่อมไปเกิดในพรหมโลก

        (การเจริญเมตตาที่ได้อานิสงส์นี้ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิจึงจะได้ผลเต็มที่)

———————–