วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

คำแผ่เมตตาแบบโบราณ

คำแผ่เมตตาแบบโบราณ

บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานา เป็นวิมานทอง
เรืองรองโสภา อีกทั้งนางฟ้า พันหนึ่งบริวาร เครื่องทิพย์ครั้งนี้
ส่งถึงชนนี บิดาอย่านาน ถึงญาติทุกหมู่ ครูบาอาจารย์
พ้นทุกข์อย่านาน ได้วิมานทอง ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสุรกาย
หมู่สัตว์ทั้งผอง เต่าปลาปูหอย กุ้งน้อยเนืองนอง จงตั้งใจปอง
รับเอาส่วนบุญ สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ตัวเรานี้ไซร้ ได้กระทำทารุณ
ด้วยกายน้ำใจ ฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญ อย่าเป็นเวรกรรม
อินทราเทวา อีกทั้งพรหมา ท้าวเวสสุวรรณ พระภูมิเจ้าที่
พระอาทิตย์พระจันทร์ พระอังคารพุทธัญ พฤหัสบดี พระศุกร์พระเสาร์
เทพเจ้าทั้งหลาย สิบสองราศี พระยมพระกาฬ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่
ครุฑานาคี กินรีกินรา เทพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย
ขอจงอนุโมทนา รับเอากุศล ผลบุญนี้หนา อีกทั้งพสุธา
คงคาวารี ชื่อว่าเข็ญใจ ขอจงอย่าได้ ไปบังเกิดมี
ความยากอย่าได้เห็น ขอให้เป็นเศรษฐี คฤหบดี มนตรีพระยา
คนพาลอย่าได้พบ ขอให้ประสพ คนมีปัญญา เดชะกุศล
ให้พ้นอสุรา ขอให้ตัวข้า พบพระนิพพาน ได้ฟังคำสอน
จิตใจโอนอ่อน สำเร็จอย่านาน ลุถึงเมืองแก้ว กล่าวแล้วนิพพาน
ดับชาติสังขาร จากโลกโลกีย์ ฯ