ประพฤติวุฏฐานวิธีไม่สำเร็จ

ประพฤติวุฏฐานวิธีไม่สำเร็จ

        ภิกษุประพฤติวุฎฐานวิธีอยู่  ยังไม่ทันสำเร็จ  ปฏิญญาณตนเป็นอนุปสัมบันแล้วอุปสมบทใหม่  ต้องประพฤติต่อให้ครบจำนวนวันที่ค้างอยู่ ต้องครุกาบัติ  ยังไม่ทันได้ออกจากอาบัตินั้นแล้วสึกเสีย  เมื่ออุปสมบทใหม่ต้องประพฤติวุฎฐานวิธีอีก

ความประสงค์ของการบัญญัติวัตตเภทนั้น  คือ

        หมวดที่ ๑   ห้ามทำการในหน้าที่ของพระเถระ

        หมวดที่ ๒   ให้ตั้งอยู่ในความระมัดระวัง

        หมวดที่ ๓   ห้ามถือสิทธิในปกตัตตภิกษุ

        หมวดที่ ๔   ห้ามถือในอันจะพึงถือในลำดับพรรษา

        หมวดที่ ๕   ห้ามเชิดตัวและระวังเพื่ออย่างนั้น

        หมวดที่ ๖   ให้บอกประจานตัว

        หมวดที่ ๗   ห้ามวิปวาส  คือการอยู่ปราศจากสงฆ์

        หมวดที่ ๘   ห้ามการสมโภคกับปกตัตตภิกษุ

        หมวดที่ ๙   ให้แสดงสามีจิกรรมแก่ปกตัตตภิกษุ

        หมวดที่ ๑๐ ห้ามสมโภคกับภิกษุ  ผู้ประพฤติวุฏฐานวิธีด้วยกัน

———————–