วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

กฎของการอยู่ป่าหรือธุดงค์

กฎของการอยู่ป่าหรือธุดงค์

          ๑. สวดพุทธาวุธ  (กรณียเมตตสูตร)  ประจำ

          ๒. เจริญเมตตา  และสวดวิรูปักเข  ประจำ

          ๓. อย่าอยู่ใกล้ถนนที่คนหรือสัตว์สัญจรไปมา

          ๔. อย่าอยู่ใกล้ริมน้ำหรือหนองน้ำที่มีคนพลุกพล่านหรือสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ำเวลากลางคืน

          ๕. อย่าอยู่ที่ใกล้ที่ดินที่มีสัตว์มากินดินเวลากลางคืน

          ๖. ฟืนที่ดังไฟ (ก่อไฟ) หรือจุดไฟอย่าลากมาหรือแก่มา  ให้แบกเอาหรือถือเอา

          ๗. อย่าปัสสาวะรดที่จอมปลวกหรือโคนไม้ใหญ่

          ๘. อย่าสวดคาถาหรือมนต์ปราบผี

          ๙. ถ้ามีสัตว์ป่ามาไต่ขึ้นตามตัวหรือศีรษะ เช่น กระรอก กะแต  หรือหนูเป็นต้น  อย่าไปจับเล่น ฯ

———————–