ขอเชิญร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแม่ชี-อุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างอาคารปฏิบัติธรรมสำหรับแม่ชี-อุบาสิกา ขนาด ๒ ห้องโถงใหญ่ ๒๖ ห้องพัก ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ เลขที่บัญชี :…

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น.

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ขอเชิญร่วม สวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้าม พ.ศ. ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.…

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม วันบุรพาจารย์

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ในงาน วันบุรพาจารย์ ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่ พระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม วันที่ ๖ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องด้วย…

ตารางงานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ตารางงานปฏิบัติธรรม เครือข่ายวัดพิชโสภาราม ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ มหาบุญจุลกฐิน วัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “มหาบุญจุลกฐิน” วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม…

ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวางแผนงานเผยแผ่ภาคฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ขอเรียนเชิญคณะศิษย์ในพระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเผยแผ่ภาคฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชั้น ๑…

ขอเชิญร่วมพิธี “กวนข้าวทิพย์” ณ วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมบุญประเพณี กวนข้าวทิพย์ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดการ…

ตารางงานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ตารางงานปฏิบัติธรรม เครือข่ายวัดพิชโสภาราม ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ…